Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

#3 xliv. hoofddeel.

krygen, wyl de vrouwen bet. , uit liefde,, niet ombrengen willen. Maar begint men, met er een van te dooden , dan valt de vrouw wel eerst aan 't fchrcicn en kc men, maar neemt er tpg. eindelyk bet geboodg»; geld voor aan. Die geenen , die, onder dc Huropeaa-cn, in de fteeden , woonen en wel aangebragt worden , toonen veel ve nuft.

Het Rcgtsgebied van Qiiito is wel bebouwd, en heef veele dorpen , vlekken en kleine fteeden , daar de huizen van Heen zyn. M.n vindt er iout; en een gedeelte van 't geboomte draagt te gelyk, jonge fprm'en, bloemen en "rugten. Qtiito, de hoofdftad, is groot, fraai, en bevat wel 4QOCO inwoor ers. Er worden veele linne, wolle, en katoene ftoffen vervaardigd. Te Puerto Ve.o zyn de huizen flegts van riet gebouw.1 en met ft oo, of palmbladen, fcedekti. Men wint cr taVK, cacao, katoen, wafih enz. Guayaquil, am dc r;vier van dien naam, is eene viy gr"0le en bloeiende plaats, die, op Lima én Pa«-

uama^,.

Sluiten