Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XLIV: HOOFDDEEL. 5v&

Siama , vsel handel dryft Paita|, eene: kleine Had, niet eene, goede haven, aan zee.. Bae/.a, Valladolid , handelrys, its zout, ligt niet ver van 't land Maynas,. het welk,thans mede, onder. Peru , be?hoort.

In 't, Regtsgebiei van Lima. ligt Lima,, de hoofJftad van ganfeh Peru , in eene groore-fraaie valei, tweeuuren van zee, am de rivier Rimak ,. die alle de huizen van water voorziet.. Er zyn fchoone publiekegebouwen, hoewel, de byaondere l uizen,, weegens de droogte en aardbevingen, laag , en van ligte ftoffen opgebouwd zyn. Men telt er rfo , ooo irwooners, waarvan de blanken flegts een' zesde uitmaaken. De rykdom is er onbeichryflyk,. De kooplieden breiden er hunnen handel, over de vier waaielddetlen, uit, en alle de. voordbrengielcjir der zuiodyke Pro-- ' vincien worden , naar deeze ftad, ge», voerd. rruxil'o is mede eene fraaie plaats..- Cusco , de nu 'c heöfdftad van *t rvk, ligt, ver van zee, in een berg. flgtiglaiid. Men telt er 40, 000 inwoo--

neiSj_

Sluiten