Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$2.2, XLV. HOOFDDEEL.

seer dun, met fneeuw, bedekt; 's zomers vlieten er eene meenigte beeken en ftroomen af, uic de fneeuw , weke ook als dan nog, op de bergen» liggen blyft. De grond is er zeer vrugtbaar, in allerlei in- en ukhcemfche plantgewasfen ; zoo dat inen er behalven verfcheidenerlei verfhout, cn die vrugten , welken gemeenlyk, tusfehen de keerkringen, groeien, ook wynr kooren en allerlei andere vrngten heeft. De Lama 's zyn er, in meenigte, en oefc 1 Europifch vee heeft er zig zeer vermeenigvuldigd.. Het gevogelte is er zeer fraai van pluimaadje; byzonder maaken de Indiaanen werk van de fchoone roode en witte veeren der Flamingos, waarmee zy hunne mutsen verderen. Eindelyk vindt men er mynen van goud en groeven van fchoon Taspis, Zelfs voeren er de meeste rivieren goudftof, met zig.

Behalven 't meer van Tagatagua, by St. jago en dat van Paren , vindt men er verfcheide zoute meeren, die in zoo verre met de zee gemeen liggen, dat zy. by

torna.

Sluiten