is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuw licht voor vroed-meesters en vroed-vrouwen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 Van de EIGENSCHAFTEN der

dinge, niet tegenftaande dat onverftandige Menfchen anders zouden konnen denken.

Ik moet hier in 't voorby gaan zeggen, dat het te verwonderen is, dat de Regeerders van landen en vteden hanr niet meerder laten aan gelegen zyn , om in alle Steden Scholen op te reclvcn , bequaam om de Vroedvrouwen recht grondig te laten onderwyzen door Mannen die niet alleen bequaam zyn, om volgens de Anatomie haar rechte denkbeelden te geven van die dtlen, waar in en omtrent zy haar werkingen moeten doen; maar uie ook door eigen ervaringe als geoeffende Vroedmeefters haar klare en grondige onderrich inge k nnen geven van alle de nodige Handgrepen die tot dat gantfche werk van noden zyn : dewyl door dut middel in alle V olkryke Landen en Steden jaarlyks een onglooftyk getal. van Vrouwen en Kinderen zouden kunnen behouden worden , die nu , door gebrek van rechte tydige hu'pe , het leven daar by in fchicten. Het hiet al by de Vroedvrouwen , ik heb myn belt gedaan ; ik hebbe alles gedaan, wat ik kan; maar wat helpt het dat men zyn belt doet, als het belt niet goedt genoeg en is; en wat baat het, dat men alles doet wat dat men kan, als men niet en doet, het gene men behoorde te doen, of 't gene dat nodig is gedaan te worden.

Behoort het een iegelyk verftandig Menfch , en voornamentlyk de Vroedvrouwen niet te overtuigen dat zy haar werk niet verltaan, al zy een, twee, drie, ja vier dagen en meer , met een Kraamvrouw Qwelkers Kindt verkeert in de Geboorte itaat zukkelen , en haar bett doen , zonder een hair breet ten bene te vorderen ; daar nóchtans een verltandige Vroedvrouw of /y roedmet/Zerover geroepen wordende, dezelve dikwüs in min dan etn uur verloft van Kindt en Nageboorte , en dat zelfs zomtydts zonder een eenige Wee ? behooit dat niet de oogen te openen , en aaa de Kraamvrouwen, en aan de genen die de welltandt van Landt en Steden bevolen zyn, om aan zulke gebreken te voorzien, die enkelyk voortkomen coor de onkunde van de Vroeavrouwen ? gelyk tiet droevig is te zien in vele Steden , en vooruameritlyk l^n plaiua Lande.

Ik ben menigmalen geroepen geweeft, daar de arme Vrouwen v la^eo