is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuw licht voor vroed-meesters en vroed-vrouwen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Scheef Leggende LTF-MOEDERS. 36f

te quetzen: men moet ook met de vingeren onderfcheiden of men tuffchen de Na-geboorte en de Lyf-moeder, of tuffchen het Kindt en de Vliefen van de Na geboorte is: want zoo men tusfchen de Na-geboorte en de Lyf-moeder is, zoo moet men zig wel wagten voort te vaaren, men moet de handt wat te rugge halen, en brengen dezelve tuffchen de Vliezen van de Na geboorte en het Kindt, te weten, als men om boog in des Lyf - moeders grond de voeten moet gaan zoeken: en van den ingang van de Lyf moeder tot in deffelfs grond en bodem meet men altoos agt geven de handt digt aan 'sKindts lyf te laten doorglyden , want als dan zoo heeft men minft gevaar van de Lyf-moeder te quetzen,en beft gelegentheidt om de deelen des Kindts te onderfcheiden, en alzoo eindelyk met zekerheidt de voeten te vinden: En by aldien het water nog niet gebroken was, als men dit werk begint, en dat 'er egter waarlyk arbeidt is, zoo moet men geen zwarigheidt maken , om het water zelfs met de vingeren te doen breken, te weten , als bet tydt is om het te doen; men kan het water laten groeijen, zoo lang men bevind, dat het met voordeel des Lyf-moeders mont opent, en fchuiven onderluffehen by elke Wee het hooft zoo veel aan een zyde, als het mogelyk is, en dan kan men zoo aanftonts op het breken van het water met de handt indringen: maar bevind men , dat het zuater geen geweld kan doen, om des Lyfmoeders mont te openen, zoo moet men die zelfs openen, en genoegzaam geopent zynde fchot geven aan het water door het breken van de Vliezen, entaften dan ftraks langs 'sKindts Lighaam heenen om de voeten te zoeken, gelyk gezegt is.

2. Gelyk nu de engte van des Lyf-moeders mont moeite en arbeidt kolt om te verwyderen, wanneer zy niet genoeg geopent is , alzoo moet men ook weten, dat een naauwe Lyf- moeders mont nog met een Kindts hooft bezet, geen minder werk geeft, om door dezelve zoo diep door te dringen tot in des Lyf • moeders grondt: derhalven verwondert u niet, zoo gy hier niet als met veel arbeidt en gedult de voeten weet te vinden.

3. Zoo zal men bevinden, dat de lengte tot in des Lyf moeders grond, en de kromte van de weg, te weten, van de Vrouwelykheidt tot in des Lyfmoeders bodem, en dat in een beflote vat, daar

Zz 3 zco