Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

po Van de K E IS E R S-S N E E<D E

£a^Jft£S ^n^entefM^^» °» volge, hleft meer waar*^ ft «n breuk op

een gering ontmak is in 112 i i • ' êh' behalven dat dit de handgreep ^SSS^^ 'S*** t *elke uit

wordt, | m n wel gedaan

niets, 't welke vSLfS^ U^ "2 t£ Jagen' Wan?daar is dogh'de bloedflor in" is lief „ i"' aJs de bloedftorting;

genen die deze ha?^ de getuigenilTe &'

wezen; want de ffronrfr £7r , enizYkan zelfs niet zwaar

fchiedt', zeer veerX zvnl^T^' ahvaar de fneede gl ^^Cnccde ^l^!^ aanftons toe de openingen al aanmerkelyk mo' zZ ZTa'^^ deze WoeWïng jen, als 't bloed "twelk^-in2 Z U°S "let ^^rS uitvloei-

bloedt, dat evenwel de*™£™d^ ™^ ^üootea ™ i ringen, die na de ™toffi^\^^ ™ ** Kraamzuive!

m™**^^^^^* bloedftorting behoeft ke in de holligheid vindhl , ' -bmfa dat ^ bIoed^ * ^ wel zal uitkomen, Left men Sofc^' ^ de draSende wondt weg te nemen. 4 Geen binnen J^l?^ Ü£e,ve met een fPons zal door de Scheede ontlaft

worden & ^ aarmoeders komt,

r^^fe °firnybdr d? Baar-

doorfnydt, is de minft zenuwaS rfi f Debodem> die men volgens de minft gevoedeTffi P^ V* , dlt ded' en ver" lyke reeden, dat ment de' iLÜr ïf? vo'gens de menfcheopfigte van de Sp eren van £ %'' rf k™ doen> ronder ten der,° eenig gevaar te lopen ^ ^ Van de B^Q-

^rs^^^%W^ mogelykheidt om de kan hiervan een gro^MtaUnnH? 3 ?erk te fteI,en- Men .ge, die doortojg™f'X. " ^ inde^rhandelinzaamen vinden in de Schriftef van"* mCn ZaVer ook 2eei' zeldöcnritten van Senmrtus, dewelke een byzon-

der

Sluiten