Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lO HANDLEIDING OM IN DE KUNST - TAFEREELEN OPLOSSING.

Van de lengte der gronds agter fluytlinie GH — 6* voeten, trek af de lengte der tweede agter gronds linie LM — 4} voeten, resten 2* voeten, die zom, deel door 2, komt 15 voeten, voor de Horifontale perfpeaivifche Zymuuren diepte als van ƒ tot L, cn van g tot M, dat begeerd was.

5. VOORSTEL.

Men begeerd de hoogte der regtftandige agter fluijtliniën L-N en M O te vinden. OPLOSSING.

Tot des eerfte gronds regtftandige diepte Aa — 2 voeten, addeer dc diepte der tweede grond ad-- i' komt 3* voeten, en tot des eerfte Zolderings regtftandige diepte Cb — 4* voeten, addeer de diepte der tweede Zoldering be— 25, komt 7^ voeten.

Addeer nu de dubbele grond en Zolder dieptens te zamen, dat is de jfj voeten van die'der gronden, tot die der Zolder vlaktens 73« voeten, komt ie* voeten, die zom trekt af van de eerfte fluijtlinie AC— 19 voeten, dan resten voor de hoogte der agtet fluijcliïiiën LN cn MO— 8$ voeten.

En

Sluiten