Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STARREKUNDICE MAANWYZER. 9-9

blyven,. én, dit.blad met het zelve te gelyk verzet worden, zoo dat het zelve juist met het Zonnetje voorten eens in 't jaar rondga, waar door men tevens duidlyk ziet, hoe telkens elke nieuwe C in een ander Hemeltecken moet invallen. t>. Binnen deze 3 cirkels is nog een vierde, bevattende eene uurwyzmg van 2 maal 12 uuren met delettertjes (a) en (m). De getallen, van de Nieudoor het eerfte Octant en Quartier naar de Volle Maan voortgaande, wyzeil de Namiddag- of Avonduuren aan, en hebben een bygevoegde (a) nevens zich; en die, dewelke, van de Volle £,door 't laatfte Quartier tot de Nieuwe voortgaan, toonende voormiddag: of morgenuurcn en zyn met ee,ne (m) bygeteekend..

Deze tiLircirkel moet dienen, om daaglyks aan te wyzen, a. Öp wat uur 's avonds of's morgens de vaste Starren van den Dierenriem culmineeren, of door den Zuidlyken Meridiaan gaan , als men flegts een draad fpant van \ middelpunt des, wcrktuigs, of het wyzertje der (C. brengt tot die Stary wiens culminatie men poogt te verC 3 ne<^

Sluiten