Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226 dsc. ZAAKEN VAN 1783.

Emolumenten mede tot nadere ordre van H. H. Mog. behooren te worden ingehouden, enz.

En dat wyders nog behoort te worden goedgevonden, ten aanzien van het gedrag door den Collonel Baers gehouden, ter gelegenheid, dat het Detachement Troupes van zyne Keizerlyke en Koninglyke Majeiteit, door de Werken van het Fort Liefkenshoek, aan hem als Major toevertrouwd, doorgemarcheerd is, dat hooggemelde Zyne Hoogheid behoorde te worden verzogt, tegens den voorn. Lr. Collonel van Baers , voor een Krygsraad in een nabuurig Guarnifoen, daartoe expresfelyk te convoceeren, te doen procedeeren, zo als in goede Justitie bevonden zal worden te behooren. En dat ten dien einde de Stukken en informatien by het bovengemelde Rapport en Advis van den Fiskaal van de Admiraliteit gevoegt geweest, aan hooggemelde Zyne Hoogheid zouden behooren te worden toegezonden, ten einde in de voorfz. Procedures te dienen daar het behoort.

CCCXXX. Rapport op de Misfite van den Heere Hop, Minister van Hun Hoog Mogende aan het Hof te Brusfel, raakende het voorgevallene op den Doel, Uitgebragt in dato 19 December I783-

De Heeren van Lynden van Hemmen, enz. Hebben ter Vergadering gerapporteert, dat zy Heeren Gedeputeerden en Gecommitteerden uit den Raad van Staate van advis zouden zyn , dat gemelde Heer Hop behoorde te worden geauthorifeert en gelast , om aan het Gouvernement Generaal der Oostenrykfche Nederlanden te declareeren , dat H. H. Mog. "> niet dan met het grootfte ongenoegen vernomen hadden , dat de Lt. Collonel en Groot-Major von Schweinitz heeft kunnen goedvinden, om, zonder eenige wettige ordres daar toe bekoomen te. hebben , de begraaving van het Militaire Lyk op het Dorp den Doel,

waar

Sluiten