is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?a ï.b. zaaken van tj%4,

©ndergefcbreevenen als Capitein Luitenant gedient heeft en waar van het Vaandel nog in het Stadhuis bewaard word.

Dat de ondergeteekenden over ?>ulks te raade zyn geworden . zig aan UEd. Groot Achtbaare re addresfeeren en te verzoeken, dat UEd. Groot Achtbaaie dezelven geheven te permirteeren, om die Compagnie wederom oprerig-en, en in trein té brengen, ten einde UEd. Gr. Achtb. ten allen tyde zodanig gebruik van die zoude kunnen maalftn, als UEd. Groot Achtbaare zulien oordeelen en vermeinen te behooren.

Waar op en over UEd. Groot Achtbaare Favorable Refolutie imploreeiende. 't Welk doende

(Wa* get.)

Jan George Le.uner , Zadelmaker.

Jan Nieu'wvtit, Hospes in de Swaan

Doth tot Htlt huyfen , Lid van de Riddérfchap des Graafichaps Zutphen , enz.

H. Leeuw van Coolwyk,

Advocaat. * J, C. Richter. I ZadelP. M. Richter, f makers. J. D. Mulder, Verwer. G van der Schoot, Barbier, Chrhtiaan van der Schoot,

Barbier. J.W.Vlefekalk. Pakker,

in de Korte Hofftraat. A. Vriejektlk , Zoon van

de bovengenoemde. J. IV van eler Schoot. M. van der Schot. JqcbemVrUfekolk,a|gazei> ' te Gimeencman.

H. T. Harmfe, te Deventer

thuis horende, H. Seertfthuifen. M. Keffen, de Zoon» B. ian J ongeren. B. Wentink. W. van den Berg. B. Wcekholt. G. J. Btunink. J. van Rheenen. ff. J. van Tongeren,

G. j. Bloemendaal. Edw. Mather.

L. Mather.

H K'mdcrvadcr, Courante Jnn^e.

H, Blommers. H. van Hulst.

Piet Haafebroek, Adv».

i aat. * J. F. Rofyn, Smit. P. J, Snethlage, Advocaat. A. van Santbergen, ZÏ-

verfmit.

Die me: cen * geteekend, zyn de Wervers.

J. Has*