Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£0 VbRHANDI V'l ¥ ©

Zoo derhalven de Comeet op den lójanua-i

ry door het Perihelium gaat, zal hij in 'tbe-* gin van November zig bevinden in de Sterren van derf Kraanvogel , en blijft onder onzen Ilorifon verborgen. Noordelijk' opklimmen-? de3 komt' hij in 't laatst van December boven denzelven , en zou dan moeten gezogt " Worden jn den Zuider-VL\ch zo hij niet te digt bij de Zon was. Den i January gaat de Comeet iii *t Zuidwesten onder om zes uuren. Hij moest zig dan laatcn zien bezuiden den Steenbok tusfchen den voet van den Waterman, en den Staart van den Schutter. Op den 6 van die maand is hij in de Sterren van den-Steenbok. Den i. è zig in 't Perihelium bevindende, komt hij 's morgens om 7 uuren op bij den boog van Antinous, dog nadien hij een groot deel van zijne duistere zijde naar ons toe keerd^en bijnaa in. Cj>njunc"lie met de Zon is, zal hij dan. .

nie£

Sluiten