Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i3 REIZE naar SAMARANG,

hout gedreven; daarenboven weeten zij het ijzer, dat zij hier toe gebruiken, zeer taai te fmeeden.

Dit maakt het bouwen hunner fchepen, te gelijk met de duurte van het bout, 't welk van zeer verre af hier moet aangebragt worden, wel zeer kostbaar, maar ook zeer duurzaam , naardien dezelven veele jaaren kunnen vaaren, zonder dat er iets aan den romp behoeft gedaan te •worden; men begrijpt ligtelijk, dat het calfateren der naaden hier niet te pas komt; want zoo deze zich eens begeven , is de geheele huid van weinig nut meer.

Het fchip dat ik zag bouwen was aanbefteed voor 75,000 Ropycn of ƒ 112500 : o : o Hollandsch en moest duizend negen honderd kanasfers fuiker of honderd negentig last kunnen laaden.

VIER»

Sluiten