is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen van het Bataviaasch genootschap, der konsten en weetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

70 Beantwoording

dit uitflag is altyd minder koorts, minder hoofd - en lendepynen, en minder magteloosheid; ook ontdekt men veeltyds hier en daar afzonderlyke puistjes, grooter dan de overigen, en dezen zyn de waare pokjes; daarenboven is het altoos korter van duur , verdwynende in twee of drie d.;gen, als men het wel behandelt.

$• ii.

De voornaamfle Maatregels nu , die de Geneesheer, geduurende den loop der ziekte, betreklyk de leevensw.ze, eetregel , en geneesmiddelen , den Lyder moet doen in acht neemen, en die men als een vervolg op de voorgaanden kan aanmerken, zyn de volgende.

I X.

Men moet de higeënten, geduurende den loof) der ziekte , in eene vryè 5 verfche ^ koele lucht houden.

De redenen van dezen Regel zyn uit het boven verhandelde genoeg kennel-, k; alleen moet ik hier melden de bepaalingen, die dezelve vordert.

Het