is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen van het Bataviaasch genootschap, der konsten en weetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gewigtbn yan India. 4°7

Goude Guinee.

Zilvere Croion. /

, Schelling.

— Farthing.

Roomfche goude Scudi van 10 Jules. ^ Genueefche goude Sequin. fche. Venetiaanfche goude Ducaat. Toscaanfche goude Roepiani.

zilvere Franciscano.

Genueefche zilvere Croifac.

Hamburgfche goude Ducaat. fd£uï*

Frankforter goude Carolien.

Hongaarfche goude Ducaat.

Pruisfifche Fredrik d'Or.

Ziivere Ryksdaalder van 90 kreutzers of

24 goede grosfen, is . . ƒ ï

__ — Ryksgulden of floryn van 60

kreutzers of 16 goede grosfen. Hamburger Dahler. ' Breraer Dahler. Leipziger Dahler. Frankforter Dahler. Een kreutzer, 4 penningen.

- goede gros ie 3! kreutzers.

, - Batfche van kreutzers. —-- Mariengros is 3 kreutzers. —-- Bremer grootje.

s Cc 4 Een