Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T OÉEIGENIN G

pen. Myn Tafereel zal Uditnaderherr inneren, en U niet zoortgelyke gebeurtenüTen, in vroegere dagen, bekendmaken. —— Ontvangt dan myn geschenk met kift en yver tot onderzoek, en befchermt het nog, daarna, wanneer ik niet meer zyn pi. — Ik blyf,

Jonge Medeburgers! Uw heïlwenschende Vriend, J. H. HE RING.

Amsterdam den 12 Mei 1784.

VOOR-

Sluiten