is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van harde winters, doormengd met staatkundige en andere gebeurtenissen van die jaaren, in ons vaderland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HARDE WINTERS. ÏI3

winden, en eerst den tweeën twtntigjienMei, Dorre fcheen het failöen een weinig te verzachten ; Zomeren

, t u. 1 daarop

zo dat men wel zoude mogen zeggen , dat de gevolgde Winrer, des jaars zeventien honderd veertig,tklure omtrent zes maanden geduurd heeft; want mentyd" zag, byna, voorde maand Juny, geene bladen aan de boomen. — Niet alleen was het hier te Lande zo gefield , maar de berichten van elders waren insgelyks niet gunftiger. -■ Den dertienden Mei, fchreef men uitParys, dat 'er nog geene bladen aan de boomen gezien wierden, maar dat het daaglyks fneeuwde, hagelde en regende; uit Italië en Duitschland, kwamen de tydingen niet beter, en in 't begin van Md viel in den omtrek van Keulen, ruim een voet dik fneeuw. De traage vruchtbaarheid des aardryks, door deeze langduurige koude veroorzaakt, bragt eene groote fchaarsheid en duurte te weeg, in de benodigdheden voor menfch en vee (u>). ——. In zommige Noordhollandfche Dorpen en onder anderen te Oostwoud, was het gebrek aan hooi zo groot, dat de huislieden, brood voor de koeijen lieten bakken; het ftroo uit de bedfteden aan Hukken fneden, en dat, zeer fpaarzaam, aan *t Vee, uitdeelden, om het herkauwen te bevorderen,

ter-

(w) AiDüYN Aanmerkingen, bi.//, & feqq, H

/