Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorrede; vb

en oorzaak van werking van een Thermometer nood» zakelyk was, op dat men niet door het gebruik van een werktuig, waar van men de oorzaak van werking niet kende, hoe langs hoe meer in een verkeerd denkbeeld beveiligd wierde, hoe meer proefnemingen met het zelve gedaan wierden. Tot een voorbeeld ftrekke het leerftelfel van de Luc, (en wie kent anderfins het fcherpzinnige van dezen zo beroemden wysgeer niet!) omtrent de uitwazeming en regen, alleen door een verkeerd denkbeeld van werking van den Hygrometer en de daaruit afgeleide gevolgtrekken van hem en Saussure ontfproten,

De Thermometer fchalen, welke gebruikt worden, om op ene gemakkelyke manier den invloed van warmte op den Barometer te bepalen, op dat men niet aan ene vermeerdering van drukking van den dampkring de uitwerking van ene grotere warmte toefchryve, en omgekeerd, heb ik liever in de Barometer belchryving willen plaatfen, om dat men het omtrent dezelve nog niet eens is, en ik my er te lang mede zoude hebben moeten ophouden, zo ik de gronden van deze onderfcheidene verdeling, die uic de kennis van den Barometer ontfpruiten, wilde opgeven.

In het 4de Hoofdftuk heb ik gezegd, dat tot het blazen van glas, ene blaasbalg, tusfchen de voeten ener vierkante tafel, zeer gefchikt was. Men kan zich echter nog gemakkelyker van ene foortgelyke machienebediennen, als j. F. A. Goettung in zyne befchreibung verfcheidener Blafernafohinen, zutn loeten, glasblafen und dergleichen &c. heeft voorgefteld. Dezelve kunnen beter uit dit zeer kleine werkjen, daar het met een plaat is opgehelderd, verftaan worden, dan ik, zonder dezelve,

hier

Sluiten