is toegevoegd aan uw favorieten.

De toovervierkanten: een nuttig vermaakend reekenkundig spel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

APPENDIX. pt

5|«;7 86858896380650365530. oo

Ï75 " 33407267^387116790). oo »7> I div,

4941903526436638. 99 — 3 —

— 7310508175202. 13 — 5 — . 10814561205.92 — 7 —

IS997575- 75 — 9 —

—- 2^665. 05 — 11 — 35. 01 — 13 —

Dienvolgens zyn de Quotiënten

3340726783871167905. 00 1647301175478879. 66 1462101635040. 43 1544908743. 70 1777508. 42 2151. 37 2. 69

Log. = o. 03342375548694970231. 27 i .„rMraUtrl

27 Log. _ 1. 4313637641589873 u88. 53 f ieJ»Wr«heerl

I

25 Log. = 1. 39794000867203760957. 26

by gevolg

5 Log. 33 o. 69897000433601880478. 63

Dit kan aldus ixel voldoende zyn, om te doen hlyken de beknoptheid der Regel, aangaande de beraaming der I ogariti mi , door den genoemden Paul Halke uitgevonden, zullende het beuys daar van tot eene andere gelegentheid uitgeftelt zyn laten,

M 2 Ziet