is toegevoegd aan uw favorieten.

De toovervierkanten: een nuttig vermaakend reekenkundig spel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

122 N I E U W-J AARS GIFTE

Als dit door 9, het aangenomen Proef-getal gedeelt word,dari zyn de Overfchotten 1

°' f.j 51 31 71 31

En zo veel moet ook overblyven , wanneer men de zommert van de opgetelde getallen door 9 deelt, zynde de zommen nu

3MO | 3988 | 4082 [ 3864 | 4237} ^671

Zo fchiet door Deeling van negen over, als voor heen:

l\ 51 31 71 31

Dit aldus recht zynde , zal ik nochtans.de Proef door twee andere getallen, namelyk door 17 en 31 maken, om meer als te klaarblykelyk aan te toonen , dat men juift niet alleen aan negen gehouden is, om Proeven op de Additie te maken, maar allerlei getallen na believen kan neemen , welke men wil, al wa» ren ze ook noch zo groot, by aldien ze maar kleinder zyn al» die getallen, welke 'er zullen door getoetft worden.

Dienvolgens door 17 de voor heen gefielde getallen om op te tellen, gedeelt, zyn d'Overfchotten, als volgt:

10 3 f 13 | 12 6 1 6

4 14 5 ! o 5 16

4 1 5 1 2 10 11

1 3 11 1 o 13 8

15 7 9 16 2 7

J5 5 81 7 4 7

3 1 j 3 i<5 9 o

9 10 o 3 6 q - 1 _4 , _j_ (

*M 441 53 1 Jöj jy j ^4