is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize van Zeeland, over de Kaap de Goede Hoop, naar Batavia [...] in de jaaren MDCCLXVIII tot MDCCLXXI.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over BATAVIA.

209

houtwerk 36218 Rijksdaalders, en aan het metzelwerk 36320 Rijksdaalders van 48 Huivers het Huk, dus een Capitaal van ƒ 1, 74 , 091 -4, het geen voorzeker een groote fom is, als men in aanmerking neemt, dat het houtwerk de Maatfchappij op weinig geld komt te ftaan, dewijl Java, zoo als boven gezegd is, een overvloed daarvan oplevert.

Tusfchen deze hoofden, aan de westzijde, worden de fchepen der vrij-luiden, of bijzondere Kooplieden opgelegd, en vertimmerd; doch langs de oostkant blijft er een vrije pasfagie voor de inen uitgaande vaartuigen, die de laadingen der fchepen van en naar de ftad brengen.

Op het uiterfte einde van het Oosterhoofd, is een loots opgeflagen, welke dient tot een ftal voorde trekpaerden, die de kleine vaartuigen en chaloupen in en uit de rivier trekken.

Hier tegen over ligt een hoornwerk, gemeenlijk het Waterkasteel genoemd, hetwelk onder de Regeering van den Gouverneur Generaal van Imh o f met overgroote kosten voor de Maatfchappij gebouwdis, dewijl men aldaar wegens de diepte verfcheiden fchepen en vaartuigen eerst moest laaten zinken, om op dezelve een goed fundament te kunnen leggen. Het is boven water van een foort van Kraalfteen opgebouwd, en met verfcheiden zwaare frakken, kanon voorzien; als mede met eenige Barakken voor de bezetting; hetzelve heeft O gee-