is toegevoegd aan je favorieten.

Reize van Zeeland, over de Kaap de Goede Hoop, naar Batavia [...] in de jaaren MDCCLXVIII tot MDCCLXXI.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over BATAVIA. 213

van boven koepelsgewijze opgehaald is, en met een agckant torentje pronkt, waarin een flaanduurwerk ftaat, het eenigfte dat op Batavia te vinden is. Deze poort is mede onder de Regeering van den Heer van Imhof gebouwd, zoo als hetopfchrift, daarboven geplaatst, aanwijst, en is geen gering fieraad der ftad.

De poort doorgegaan zijnde, heeft men ter linkerzijde een groot gebouw, dienende tot een Corps de garde, waar voor een lange gallerij ftaat, rustende op een reeks van pijlaren; hier hebben gemeenlijk de Grenadiers met een Capitein hun wacht.

Ten westen van het plein ftaat 's Compagnies Arthellerij-huis, en tegen het zelve, het Dispens of provifie Magazijn, die beide achter aan de rivier uitkomen, daar de goederen gemakkelijk uit de vaartuigen kunnen gelost worden: dit voordeel hebben genoegzaam alle de pakhuizen en bewaarplaatfen der goederen van de Maatfchappij op Batavia.

Aan de overzijde ftaat het Ijzer-pakhuis, en.bet zoogenaamd groene Zoodje, zijnde de gerechtsplaats, alwaar de misdaadigers aan den lijve geftraft worden: dit is een vierkante hoogte, waar op eenige paaien met een galg geplant ftaan; achter het zelve is een klein gebouw met venfters welke op de gerechtsplaats het uitzicht hebben, O 3 van