is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize van Zeeland, over de Kaap de Goede Hoop, naar Batavia [...] in de jaaren MDCCLXVIII tot MDCCLXXI.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«ver KAAP de GOEDE HOOP. 135

Tuin met wandelen te vermaaken, tot één uur na zonnen ondergang, wanneer het hek gcflooten wordt. Te vooren kon men er tot laat in den nacht blijven; doch wegens misbruik, is zulks verboden.

Niemand mag er vruchten afplukken, of het gewas befchadigen, waar op zwaare ftralfen gefield zijn: en er zijn ook altijd veele oppasfers cn flaaven, die hier naauwkeurig acht opgeeven.

Voor aan den Tuin ftaat het huis van den Tuinier, en nevens het zelve een gebouw, waarin 's nachts 's Compagnies flaaven opgeflooten worden. Behalven dezen heeft de Maatfchappij nog twee Tuinen, liggende in het opgaan van den Windberg, waarvan de eene het Nieuwland, en de andere het ronde Boschje genoemd wordt, die beide fraai met lommerrijke laanen en een groot aantal vruchtboomen beplant zijn.

In den eerften heb ik een ftam Abrikoosboom gezien, die zoo groot was, en zijne takken zoo wijd uitgefprcid had, dat meer dan twintig menfehen daar onder konden fchmlen, en tevens zeer goede vruchten voortbragt. De Gouverneur-, en die op hem volgt, logeeren hier van tijd tot tijd, waar toe goede woonhuizen zijn opgebouwd. Het is te bejammeren-dat deze aangenaame en bekoorlijke Buitcnplaatfen door felle zuidooste winden, die van den berg hevig neder ftortcn, zoo zeer geteisterd worden.

I 3 DER-