is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize van Zeeland, over de Kaap de Goede Hoop, naar Batavia [...] in de jaaren MDCCLXVIII tot MDCCLXXI.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

136* AANMERKINGEN

zij zijn zeer goed in gebak: zulk een ei bevat zoo veel in zich als twintig hoender eijeren. De Vogels zelfs, die ik gezien heb, waren omtrent vier voeten hoog met fterke en dikke pooten , en Hompjes in plaats van vleugels; hij draagt zijn kop en langen hals regt op. Het wijfje is verrena zoo fraai niet als het mannetje: zij is bedekt met een lelijk licht bruin hair, en dunne vederen; doch de vederen van het mannetje zijn zwart, en veel glanziger en fraaijer.

Zeekoeijen worden er fomtijds in de rivieren gevonden , doch ik heb er geene gezien; maar wel van een gegeeten , die de Gouverneur mij verhaalde, dat over de tweeduizend ponden gewoogen had. Het vleesch en bijzonder het vet, is zeer fmaakclijk, en veroorzaakt geene walging, ofïchoon men er veel van eet, en wanneer men het nietwist, zou men het voor osfenvleesch eeten.

Aan Wild ontbreekt het hier ook niet, men is er zoo wel vanHaazen, Snippen, Steenbokjes, als anderzints voorzien; de laatfte zijn zeer lekker, en worden voor het beste Wild gehouden. '

Dc zee levert den Inwoondercn van de Kaap een overvloed van visch van allerhande foort. De Hotccntots-visch,die wel naar een zeebraafem gelijkt, wordt dagelijks in meenigte ter markt gebragt. De Romans-visch, die aan dezen niet ongelijk is, doch wat grooter, is een van de fmaakclijk-