Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3* )

deze laatfte uit de weg zoude kunnen doen gaan > werkende te befchouwen. Zulks zal U een groot voordeel geeven op die dat niet doet.

Als gy voor U of voor uwe Party eene attaque of defenjïe bereekend, daar een Stuk van de eerfte klasfe in gebruikt wordt, moet gy vooral niet vergeeten dat men 'er de werking van vernietï» gen kan door 't Stuk of de ruit daar 't op aankomt, met een Pion of Stuk te dekken.

Van 't gebruik der Stukken van de tweede en derde klasse.

Vermits deze Stukken niet als van naby attaqueeren , zoo volgt daar uit dat men de vyandlyke uit zyn fpel moet zoeken te houden, en de zyne daar en tegen in 't fpel van de Tegenparty moet zoeken te brengen. De Koning, zoo ras hy 't zonder gevaar doen kan, is van deze alge. meene regel niet uitgeflooten.

Schoon

Fig- 32-35 een Party kunnen vinden, gewonnen door twee demasqueeringen, de eene van uwe kant door uw Raadsheer, de andere van wegen de Tegenparty zelfs. Hy had 't Paard op 5. 2. gefpeeld om U te dwingen door 't te neemen zyn Pions weder te vereenigen; doch ten onregte ftaat gemaakt hebbende dat gy dat Paard, met 't uwe neemen zoud en niet eerst met de Raadsheer, bevind hy zich nu in de noodzaaklykheid gebragt om eenStuk te_ verliezen,^

Sluiten