is toegevoegd aan uw favorieten.

Het schaak-spel veel gemaklyker om te leeren [...] gemaakt: of Onderrigt op wat wyze men [...] zeer sterk in dat spel worden kan.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 81 )

gy, zoo Veel doenlyk zyn zal, zorgen van altyd

attaque winnen in eene dispofitie van twee Pions, zoo als verbeeld is in Fig. 140.

Tegen twee Pions niet verder gevordert als die van Fig. 141. zoude by winnen, waar hy ook op 't Bord ftond; mits evenwel dat gy hem fpeelde volgens de gegeevene Regels, 't geen ik U raade te beproeven.

Maar tegen twee Pions zoo digt by Dam als die van Fig. 142. zoude hy verliezen moeten op alle de aangeweezene plaatfen, in de eene om dat hy 'er te digt by, in de andere om dat hy 'er te ver af is.

Zoo nu de Pions niet genoodzaakt waren te marscheeven , is 't zichtbaar genoeg dat 't Paard 'er geen een van neemen zoude kunnen, 't zy dan dat de Pions onvoorzichtig genoeg waren om zich bei* dn te gelyk te laaten attaqueeren.

Twee ontkoppelde Pions tegen een Paard.

Zoo de Pions niet ver van Dam en meer als eene opgaande lyn van eikanderen verwydert waren, .zoo als in Fig. 143, zal 'er, wat 't Paard ook doen moge, een van naar Dam gaan; ten zy evenwel de pofitie was als in Fig. 144., 145. en dat de Pions marscheeren moesten.

Was 'er nu flegts ééne opgaande lyn tusfchen de Pions, zoo als in Fig. 146., zoude 't Paard zich F 'ei