Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ai)

kwamen nog eenige mindere bedingen bij:" De Koning dit allés eigenhandig onderteekend hebbende, wordt op den 16 Maij uit zijne bijna viermaandige gevangenis in vrijheid gefield, voegt zich ten eerftcn bij ene juist aankomende openlijke Procesfie, en op een van hout opgeflagen tooneel, waarop een altaar ftondt, geklommen zijnde, zweert hij in dezer voege: „Met o, onze vrije wil beloven wij in 't gezigt van het » heilig Sacrament, een ftuk van 't kruis on„ zcsHeereh, de Euangelien, het lighaam van -., den Heiligen Donatianus en het Misboek: Dat „ wij zullen in acht nemen, en met der daad na>, komen, de vrede en bedingen, tusfehen ons <n ter eenre en de drie Staaten van Vlaanderen ,-, en derzelver Medeftanders ter andere zi> „ de, gemaakt; teffens op ons Koninglijk woord >, toezeggende b dat wij nooit zullen toelaten dat die verbroken worden, en alle de Vlamingen ont„ heffende van den Eed, dien zij aan ons, als Va„ der en Voogd van onzen Zoon, hebben afgelegd." Vervolgends zwoeren de Heer van Beveren, de afgezondene der Staaten van de andere Provinciën, cn eindelijk de drie Staaten van Vlaanderen, en alle de Regenten en Hoplieden der Stad Brugge. Van daar gaat de Koning naar 't huis van Ravestein, en houdt er het middagmaal, nevens den Vicaris van den Prelaat van Doornik, die de Mis gedaan en de Eeden afgeno* ^ 3 men

Sluiten