is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche amnestien, van de jaaren MCCCCLXXXV, MCCCCLXXXVIII, MDCCLXXXVII, en MDCCLXXXVIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O/)

tic niet bcrffacn spn gvjet"n* fringicrt oft maöeöjöfien fpnbc ncmaec 331 altm Uiten in 3pncn btguere cft bekken gïjeoibonnecrt en ojöomwrtti öat alle offi* eterjï cnbc toetfionöerg in tic» lanb ten ancomene ban ftueren offtnen er* piesfehc beioben enöe jteee* ren sullen bcn3eïbcn paepjs enöe altancte t onbechau* bene 3Mbereemcfi|wsi baer jegfien te comene onöcr t b erclc ban juSttcten ofte anöersfnts fit toat manie* ren bet 3U enbe toaert batter pemant jegbens gaarne bat 3ullcn top alle te famen metten ïjeeren ban ben bloeöe in ber manieren en* bc nacr buttopfen ben ar* ticle Doben berclaecst toe*

berftacn ten gïjemecnen cos*

worden vernietigd of verbroken te zijn, maar altijd blijven in volle kragt, en hebben bevolen en bevelen bij dezen, dat alle Officiers en wethouders in elk land, bij 't aanvaarden hunner ambten, uitdruklijkbeloven en zwecren zullen, dezelve vrede en verbintenis te onderhouden , zonder zich eenigszins daar tegen te verzetten, onder voorgeeven van Recht of anderszins, op welke wijze hetzij, ende zoo iemand daar tegen dede, zullen wij alle te ürmen met de Heeren van den Bloede, in maniere en volgens de fchikkingen hier boven beraamd en verklaard, denzelven te keer gaan ten gemeenen kosten , 't zij bij wege van rechtspleging of van dadelijke wederftand, zoo als de E 2 om-