Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K 317 b

.onverminderd als dan Hoogstderzelver deliberatien over de aldaar fubfisteerende verfchillen, zij' mitsdien de bovcnllaande Refolutie hebben gecontradiceerd,de nadeelige gevolgen, welke daar •uit kunnen voortvloeijen, voor rekening en ter verantwoording gelaten van die Leden, welke tot dezelve hebben geconcurreerd, en eindelijk aan de Heeren hunne Principaalen zodanige nadere Aanteekening gereferveerd, als die zouden mogen nodig vinden.

Accordeert met voorfz. Rcfolmien.

P 9 X V.

Sluiten