is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZAANLANDSCHE DORPEN. 83

door 692 Huishoudingen, met 2667 Inwoon- hetboup 'ders, bewoond worden (*) WES1~De Inwoonders deezer Plaatze zijn over ***** 't algemeen, kloek en naarftig, in 't voortzetten van hun Beroep en Koophandel. Men vindt 'er een goed getal Zaagmoolens, Olijmoolens, Pelmoolens, Papiermoolens, Verfmoolens, en meer dergelijke. De Scheepsbouw in 't groot en klein, wordt 'er ook wel ijverig voortgezet; maar is, van tijd tot tijd, zeer verminderd, zo dat 'er thans maar weinig Werven gevonden worden, daar men

op

(*) Opgave van J. O. in den Jaare 1757.

(O Wegens het getal der Huizen en Huisgezinnen te Westzaan,West-Knollendam en Nauwemaa* in den Jaare 1703, hebben wij de volgende telling ontvangen:

Westzaanen 301 Huizen 636 Huisgezinnen

West. Knollendam 21 2, _____

Nauwernaa 3 g ________

In 't geh«el 415 ^

In de Verpondings-Lijsten zal het aantal der Huizen grooter zijn: dewijl daar in ook Pakhuizen komen, welke 'er, op Westzaan inzonderheid, aog al eenije gevonden worden.

F 2