Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3 )

K» regte pad afhelpen, en In ee„. maammn„ yan verewyffeltogen doen «ertallen ™ m

maa?hef„oTtte^t^nOPteh;Herel,• ™

Hunner voofbeeldige STe, en l?™?*

wel befcbn.n^ öPe,ie«» die, aJs mgn ze

volgen. Dan van-deze Voorftelüngen ahrandP is het te twvffelen ^ j • ^ arg"ande,

bovengemeTr^ mge Spd,en ' a,s d«

^getneifje Autheuren ons opeeven 4,w •

de duuend jaaren zouden voorva ler, -Z welk vrugigeb™* zyn zy dan ? 'oï'voT beeld; men ondernel eens, dat iemand dit .Spel fpeelende, de Voorfchriften der voornoemde Sehryveren woordelyk zoude tffo volgen, ben ik verzekert dat de tegenparty, door het onder" niyne-n van deszelfs rterkre, hem wel haast htt Spel zoude doen verliezen. Die is althans ze. ker, dat ons vernuft in dit Spel het meest werkzaam moet zyn, en dat de menigvuldigheid van verslende gedaehten, benevens ee/doordT

zicht, alleen het geene moet wezen, dat wy tot het maaken van groote vorderingen in 't zelve moeten beöogen, zonder op eenige bepaalde regelen te fteunen, die ons maar in onberadenheid m verwarnng helpen; om welke reden wy Zo Yoorfchnfien mec dè nodige verwi3fe!ingen, aanA 2 nier-

Sluiten