Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7 )

Èri wei Eerst, óm dat ik vermoede, Zandyk van ouder oorfprong als Ao. 1280 is, dat zeker fchynt, als men' gelooven wil dat de Stad Vere , zoo veel nader aan de Stroom dan Zandyk gelegen, reeds Ao. 954 (volgens Alting (c)) zou bekend geweest zyn. Dit is zeker dat Ao. 1247. Symon van Zandyk bekend is geweest, die toen overleden zynde, de Thienden die hy van de H: Kerk ën van den Abt van Middelburg onder den titul van Leen bezat, vermits hy geen wettige Erfgenamen naliet, weder aan dezelve Kerk gekomen zyn, als uic twee Graaflyke Brieven, de eene van muem Koumsch Koning in 't Jaar 1247. de xij kalende van January de vyfde Indicie; en de andere ten volgende Jaare 1248. daags naar St. Jacob, van Floris vollen Broeder van Heer Willem Roomsch Koning &c gegeven, blykende is. (d) Is 'er nu voor Ao.' 1247 eenen Simon van Zandyk bekend geweest, zoo is het niet van grond ontbloot, dat men vermoed dienzelven Simon, Heer van Zandyk geweest is, als men confidereert; dat geflachtnamen in die vroege tyden niet dan by Edelen gevonden wierden, eh het al reeds

geCO Ö'udh. én' Gefticht van Zeel. 1 Deel p. 205. GO Medegedeeld door den Heere Verheye van Citcers" A 4

Sluiten