is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7* )

hebben opgedragen (a), de Kostery en Schoole ftond oudtyds ook ter begeeving van den Grave, volgens een brief van Hertog Philips, getekend 19 Mey 1436. (T)

Deze Kerk heeft in Zandyk 3 Gemeten, 150 Roeden Lands bezeten, (c)

Tegenwoordig zyn de opgezetenen dezer Heerlykheid in het kerkelyke aan Vere onderworpen , waar over niet lang geleden verfchil ontftaan zynde, zulks by eene Refolutie van Heeren Gecommitteerde Raden dezer Provin. cie, dato 28 Augustus 1777. genoeg beflist is: den Armen van Vere geniet ook uit dien hoofde, eene groote te ponde van alle de meubile Goederen, welke publicq verkogt worden.

Het getal der Huizen binnen dit Ambacht was Ao 1580, niet meer dan 15, dat Ao 1597 tot 18 , Ao 1598 tot 19 , Ao 1642 tot 20 aangewasfen was , waar van de Jaarlykfche Schatting A° 1670, c€ 16 : 2 : - vis. bedroeg.

Dat der Opgezetenen zal nimmer heel groot zyn geweest. Wanneer Ao 1572 de Stad Middelburg een opontbod van 188 Perfoonen uit haar Resfort deedt, om aan de verfterking van Arnemuiden te arbeiden , moest Schellach daar

toe

(.,-) Mieris Chnrterb: 2 D. pag. 306.

(7>) Tegenw: St: van Zeeland, 2 D. pag. 244.

(c) Collier van Tauxatie d'Ao. 1543 ter Griffie van Vere,