Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R E D E. 27

Doch nergens is die invloed , dien ik bëdoele, zïchtbarer en gewigtigcr geweest, dan. op den ftaat der wetenfchappen en kunften. Overvloed en Welvaart, dochters van Zeevaart en Handel, zijn moeders en vocdftcrs van Geleerdheid en Kunst. De menschlijke vermogens, éénmaal uit hunne ftaat van werkloosheid opgewekt, bepaalden zich niet meer bij die voorwerpen, die hen het eerst hadden tot zich getrokken, maar breidden zich weldra uit tot alles, wat hen op eene waardige wijze kon bezig houden. Vandaar die algemene gisting en omwenteling.in Godsdienst, in Wetten, in alle takken der menschlijke kennis, die zo fpecdig gevolgd is op de grote gebeurtenisfen, waarvan wij fpreken. Aan den anderen kant hadden de Scheepsbouw, de Zeevaart, de Koophandel, de Handwerken in vele opzichten dc hulp der befchouwende wetenfchappen nodig.

D i Ieder

Sluiten