Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken, dat gefield , de Eendracht toen al ceri' doorftroomcnde Vaart was, daar nog weinig; ty in befpcurd wierdt , dewyl Rommerswaab toen nog aan Zuidbevel and , maar door een matig- vaarwater van 't Land van Tholen gefcheiden was, gcvolglyk kon de Noordwestenflorm hier van die zydc nog geen groot onheil aanbrengen ;~ dan het opdringen der wateren4 in Eendracht, Maarl'o , Vosvliet enz., kunnen farnen oo?zaak geweest zyn,: dat hier toen overftroomingen en-inbraken zyn-veroorzaakt:en zeor waarfch-ynlyb is bet door meergemelde brief van Gillis van Wisfenkerke, hier1 agtcr fub Lit. I te zien, dat die meer gediendt' beeft, om, het geen door verhaalde Vtped ingcloopen en weder in fc-horrea verkeerd was , t.c berdyfcen-, dan geheel nieuwe Polders aan te leggen, welke gedagten te minder vreemd moeten voorkomen, als men niet bewyzen kan ,,: lioc veel of welke Polders uit kragt vail even aangehaalde brief zyn beverscht.-

Dat de voor-verhaalde Storm en hooge Vloed* hier zeor aanmerkclyke fchade veroorzaakte y blykt ten kiaarften , door dien Hertog Jan* van Beyeren by eenen brief van ai January 1422; vergunde-, den Ambachtsheren: van Vosmer, en allen den genen , die hem helpen fullen hoir lant weder te bedyken, dat fy. zoden y ende werekdair toe

t0

Sluiten