is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(97 )

MlTTEN MlDDELDlKEN die nu Z E E" DÏKEN fyn ENDE DAT DA1R OF COMES SAL ENDE MITTEilHEERLICHEDE VAN

0en' dyk van den Broeck mit sinen

TOEBEHOREN, STRECKENDE VAN DE HEERLICHEDE VAN VOSMER TOT CATTENWEEL TOE. '

Alle die Dyken hier genoemd zyn den HeerfcCen verkogt, ^ Handvest toegekend, n ongeftoord tot heden by hen bezeten. Waarommen deswegen alleen aan te merken heeft, dt S? K-t vL't Eiland Tholen door wylen den Heer W. T. Hatinp Ao. i744, femengefielden uitgegeeven, in dezen een aanmerke-

der Dycken die Vosfemeer van Tholen fthei d n onder de Jurisdictie van Tholen ftelt, zeker veroorzaakt door de opgave van iemand, d e meerder belang in het grondgebed van l,astgemelde Stadt te vergrooten hadt, dan deie Heerlykheid in haar voorrechten te handhaven Wylen de Heer Hattinga erkende ook, ten opzichte der grensfcheidingen der respecüveAmbagten in't algemeen, dikwijs mts-

„njar oevoklvk, zyn kaarten leid te wezen, en dat, gevolgd, 3

daar in, zoo hier als daar gebrekkig waaren

Men moet nog ^merken, datde

dyken, die hier voorkomen met die D.cken

welke nu ter tyd het Thoolfe van^het