Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i )

DE HEEREN

.-.Van

V E R E,

UIT DEN li U I Z E VAN

BORSSELE.

1 HENDRIK DE I.

Daar men hooger oorfprong zoeken moet dan s'Lands Chronyk-Schryver'j van de Borsfelfe Heeren Van der Vere gewagen, da"armoetmen. fcekér zyneftelling met andere bewyzén bètoögeri. ÏDe' eerfte dier Heeren meent men is geweest Hendrik van BorsfeU, Radder; hy was; het denkelyk^ die onder den naam van die Heers, Van Vere tegenwoordig was, ten jare tï$$2 by het Tournoy te Haarlem gèhouden in 't byzyn •der Graaven van Holland, Cleve, Benthemenz» Dit vindt men aangèteekend in een oud Register in Fol. genoemd de tiiddeflyke Tournoy ene® Hantfpel van Holland, berustende ter Rekenkamer van Holland, engèteek'endftietdélettér'H, A Ia

Sluiten