Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 31 )

zyn voorfpraak van den Paus en Bisfchop van Utrecht oorlof kregen , om een Parochie Kerk te maken: ook dat de bouw der Kerk van Vere onder zyn beftuur aangevangen is, en hy ook Polders benoorden Vere aangedykt heefr.

In hec begin zyner heerfchappy is het zeker genoeg, dat hy tot de party van Renesfe en andere ballingen behoorde, en het zwaard tegens zynen Land vorst getrokken heeft; dan van die euveldaad fchynt hy terug gekomen te zyn, en buiten allen twist lang in vrede te hebben geleeft: wat ouderdom hy bereikt heeft is onbekend, wyl men zyn geboorte jaar niet weet; dat Heer Wolferd niet jong geftorven is, is zeker, want het blykt genoeg dat hy terftond na zyn's Vaders overlyden, de regeering zyner Heerlykheden aanvaardde, en die ruym 46 jaaren heeft gevoerd. Tweemaal vindt men dat hy gehuwd is geweest} eerst mee dtyt van Henegouwen Zuster van Graave Willem den III. (r), by wien hy geen Kinderen zoude achter gelaten hebben: de tweede maal met Hadewich Bot van der Eem, by wienhy zoude verwekt en nagelaten hebben:

Wolferd den HL Heer van Vere enz;

CO Zie het bewys daai van by Mieris Chartert, IJ, D, W, 180.

Sluiten