is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C n4)

drik Cornelif van der Vere, waarfchynlyk zyn zoon ,die te gelyk Bailliu van Domburg was, welke Jonker, Ao. 1509, met andere Zeeuwfche Edelen tegenwoordig was, in een Krygstocht, tegen de Gelderfchen, en Ao. 1535 geftorven is; welke Hendrik van der Vere ten Vrouwe heeft gehad Joncvrouwe Dorothea van Schengen, en by gelegenheid van dat Huwlyk, duor Vrouwe Anna van Borsfele begiftigd werdt met een jaarlykfche Rente van/ioo: te losfen tegen den penning XVI, zoo voor hem, als zyne Huisvrouwe, eeuwiglyken erflykr die nagelaten hebben Joncvrouw Anna van der Vere gehuwd met Jacob Campe.

Joncvrouw Charlotte van der Vere, in Huwlyk eerst met Jacob Symonfz., Secretaris van ■Vere: en daar na met Richard Barradot. Joncvrouw Jfabeau van der Vere in Huwlyk met Mr. Roeland de Pottere, Peniionaris van Prelaat en Fdelen van Zeeland, die een zoon hebben nagelaten Mr. Maximiliaan de Pottere, voornaam Advocaat in's Hage, die dezelve Rente nog bezat, dan welke door de Curateuren van 't Sterfauis der geabandonneerde Goederen van den Heer Marquis Maximiliaan van Bourgondien, is afgelost geworden. Hoe het zy dit is zeker, dat voorgemelde Hendrik van der Vere, het Wapen van Borsfele voerde,