Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *3 .)

• gels, als hun gewaand belang, meer dan' de ••gerechtigheid geraadpleegd wordt. Hoe oni'billyk. deze verordening ook ware, Heer Filips die mogélyk niet zeer .gereed is 'geweest die op te volgen, kreeg uitdruklyk bevel, hetPlacaat ■deswegen, zoo tè Vere als ielders,' in jzyne Ffeerlykheden te doen afkondigen, als uit da bylage I te zien is.

Men weet hoe de Stad Sluis in Vlaanderen Ao. 1490 nog de Wapen-plaats der Hoekfchen was; hoe de Vrybuiters van daar de Stroomen van Holland en Zeeland' onveilig maakten en den Koophandel ftremden; ten zy perfoonen en goederen met een Gelei-brief, en vrywaarig van Jonker Frans van Br ederode, voorzien waren, van welke het fchynt Heer Filips toegelaten te hebben, dat zyne Kooplieden van Vere zich bedienden, althans vinde ik zoodanig een Paspoort aan een Inwooner van Vere te zynuitgevaardigd, als in de bylage K kan gezien worden. . .

Dit belette niet dat Heer Filips oplettend was om Vere tegen deaanflagen der Hoekfchen, en wel van het geen uit Sluis hem overkomen kon, zich te beveiligen: Vere werdt in ftaat van tegenweer gebragt; de Stad hadt buiten eeagewapende burgery honderd Kuiters van 'Me* «helen in bezetting; daar werdt fcherpe wacht

ge-

Sluiten