is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 213 >

Dekénen ende Cappittelen voirfz. dat van den voirfz. achthien Ganoniken dagelicx ftaen ende wefen fullen in de voirfz. Cappelle van Sandenburch acht Canoniken ter optie ende kuere van onfen voirfz. heere ende zyne naercommers. Ende des 't oirconde zoo hebben wy Deken ende Capiteïe voirnoemt onfe Zegelen hier an doen hanghen vp ten xxje dach van April in 't Jaer ons Heeren Duyfent CCCC zesfe ende 't negentien.