Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WELEDELE EN WELEERWAARDE HEEREN1 BEGUNSTIGERS EN BEOEFENAARS VAN KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN'

GEACHTE HOOFDBESTUURERS EN MEDEBESTUURERS VAN DEEZE, TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN WERKENDE, MAATSCHAPP J!

WAARDIGE LEDEN VAN DIT IN GETAL AANWINNEND, EN IN EENDRAGT BL0E1JEND DEPARTEMENT!

VRIENDEN VAN MIJN' OVERLEDEN VRIEND! BEWONDERAARS EN AANMOEUIGERS VAN ZIJNE KUNDE EN VLIJT — EN MIJ DAAROM IN ALLES, DIERBAARE HOORERSl

In het aêloude Memphis, de zetelplaatfe der Pharaoos . waar de Nijl zich in verfcheiden takken verdeelt, had weleer eene zeer bijzondere , en voor de Egijptifche ingezetenen zeer belangrijke, gewoonte plaats: namenlij'k , dat men 'er een openbaar gericht over de dooden hield. Wanneer een overledene tot zijne Vaderen bijgezet , of over de rivier gevoerd zoude worden , gaven zijne bloedverwanten of nabeftaande vrienden kennis van dat voorneemen, A 3 en

Sluiten