Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stad ten anker kwamen acht wel toegeruste Deenfche Oorlogfchepen , door den Koning der drie Noordfche Ryken christiaan de II. herwaards met een plechtig gezandfchap gezonden, ter afhaling zyner koninglyke Bruid de Princesfe isabelle van oostenryk; die door eene Zeeuwfche Vloot, onder het bevel vanNeerlands Admiraal Heer Philips, Bastaard van Bourgondien, Heer van Sommelsdyk, begeleid , vanhier den zestienden der voorzegde maand in Zee Hak, en te Koppenhage gelukkig aanlandden en het hooge huwlyk voltrokken, en de gewoone feesten geëindigd zynde, vandaar weder naar herwaards is gezeild (m).

Die evengenoemde Admiraal was het, die in het volgende jaar 1516% zynen Zee-ftaf verwisfelde voor den Bisfchops Myter van Utrecht, daar hy, door den Veerfchen Heer Adolf, en veelen van den hoogen Zeeuwfchen Adel verzeld, zyne plechtige intrede deedt (n) , alhoewel anderen die ftandsverwisfeling des Heeren van Sommelsdyk, een jaar later Hellen (0): hoe het zy, de macht en het geld van onzen LandVorst hadt te Romen, het meeste daartoe gedaan, die, in plaats van voorzegden Prelaat, nu onzen Heer Adolf met de waardigheid van ZeeAd-

(m) Reigersb. II. D. bl. 386. («) Ibid. bl. 388.

{») Vaderl. Hift. IV. D, bl. 408, 409.

U

Sluiten