Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

131)

fiers enz. hun Officien zpuden mogen overlaten', tfönder confent van de Wet enz.

3. Dat de bewaarders van den Camp-vcerfchen-en Noord-tooren, zouden ftaan ter obe^ dientie van de Wét 5 en 'erop denNoord-'tooren geen heering mogt gedaan worden enz. (u).

Het was in dat zelfde jaar, dat gemelde Heer aan het Minder-broeder klooster te Middelburg, bevestigde het inkomèn van een pond vlaams ?sjaars, hetgeen zyne Voorvaderen reeds die kloosterlingen bezet hadden, om daar voorjaarlyks hun jaar-gety te vieren in lavenisfe der Zie* len enz. (v).

Hetneemen van eenige Haring-buizen geduurende den teelt van dezen jare door de Deenenj als ook hoe Heer Adolf als Admiraal der Zee, en Heer dezer Stede die zaak, zoo wel als het neemén en opbrengen der Verenaars van een Deensch Schip, door een zoo voorzichtig als verftandig beleid in de gevolgen voorgekomen heeft, is reeds in deszelfs levensfchets bl.30 en 40 afgehandeld.

Wanneer ten jare 1520, koning Karei den Keizerlyken Throon zoude beklimmen, waartoe hy mits het overlyden van zynen Grootvader Keizer 'Maximiliaan geroepen werdt, kwam die Vorst uit Spanje te Vlis'fingen aan, na alvorens

in

'00 Rood Statutboek fo. 65 vs. (V) Olivaria Vredio Genealogie Flandrig pars fectmda P> 393-

Sluiten