Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t& 3

0èU in de kereke geprediB beeft, êndé de ander-e xiij fchell. iiij gr. zyn den feluen broeder Cornelis by die van der Wet vergonnen en gefchoncksu tot een gratuiteyt omme in zynett nootfakelicheyt te befigen, vut caufe dat hy de pasfie gepredicl heeft enz.

Dit Klooster bleef in vollen ftand, tot dat de woeste en oproerige hoop der beeldenbrekers hier ook zoowel als elders haren moed koelde, gelyk in het tweede fuik der gefchiedenis dezer Stad bl. 120. aangeteekend is; van dien tyd af werdt deszelfs ftand wankelbaar, en deszelfs geheele val gebeurde inde merkwaardige omkeering van Land- en Kerk-beftuur Ao ièfqj wanneer dit Klooster indealgemeene verwoesting van het platte Land deelde, en afgebrand werdt; dan hoe zulks gebeurd is en doorwien, vind men geen aanteekening van: de meeste dezer Klooster-zusteren vertrokken naar Braband, en fchynen eenige zig naar Delft begeven te hebben, waar den Generaal der Minderbroeders van de Nederlanden,bevel gezonden had, haar te ontvangen: Ook Held men vast, dat eenige haar Kloostergeloften vaarwel gezegt , mogelyk de leer der Hervormden aangenomen , en het huwlyk verkoren hebben; Wantvinde, dat nog in 't jaar 1593, aan ZzV vynken Willems eertyds Conventuele binnen % Clarisfen Klooster geflaan hebbende neffenster

Sluiten