Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BYLAGEN»

i : A»

Afte van Fundatie der SintPauvrelS Capel te Vere. 22 Odlober 1495.

^$/"y Cornelis Geertsz. Vrank Jacobsz. Barthelmeus Jacobsz. ende Jan Wolfersz. Wacker, Kerckmeesters ]egenwoirdelic der Collegie ende prochie Kerck van onfer Vrouwen der Stede van der Vere. Doen condt allen den genen die defe jegenwoirdige letteren fullen fien oft hoeren lefen, hoe dat Edel ende Vrome Heere ende Vrouwe Heer Pauwels bastaert vanBorsfelle, Ridder, Bailliu der voirfz. Stede van der Vere etc. Ende Vrouwe Aleyt van Haerlem zyn wettigegefelinde,begerende van huerlieder goeden, ter eeren Gods ende tot vermeerderinge ende chiericheyt der godlicke dienften ende huerlieder Salteheyt te disponeren, hebben vuyt huerlieden beyden gemeene goeden geordineert, geinftitueert ende gefundeert zeker Godsdienflen ende Ceremoniën binnen der voirfz. Kerckc in huerlieder Capelle van Sinte Pauwels,tot eewigenda-' gen onuerbrekelic te doene,in maniere hier naer volgende, te wetene, alle weken vyf misfen in defer maniere. Dés Soendaechs van derheyligen drievuldigheyt, Smaendaechs van Requieu voir alle geloeuige Sielen, Swocnsdaechs van den heyligeu geeste, 'sVrydaichs van den heylige Cruce ende 't Saterdaichs van onfer lieuer Vrouwe, ten ware datten orduyn der voirfz, Kercke anders

ex-

Sluiten