Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cs;

My is gebleken , dat in 't jaar 1584, en dus ruim een Eeuw daarna, wanneer het oostelykfte deel des Eilands al door de Zee was verfwolgen, en Borsfelen ook onder de Golven was gedoken, van 49562 gemeten 83 roeden, de honderdfte penning betaald werdt, (de vroonen daar binnen gereekend) (b). Daar zedert, door geduurigaandyken, ten jare 1643, volgens berekening van den beroemden Cornelis Frans/en Eversdyk, de grootte was aangewasfen tot $§699 gemeten 265I roeden. Dit moet zedert dien tyd nog merklyk toegenomen zyn, daar Smallegatige in zyn Zeeuwfchu Cbronykbl.s&o ftelt, dat ten zynen tyde(omtrent den jare 1690) Zuidbeveland groot was 63393 gemeten 199 roeden: Hetgeen zedert

door inbraken weder afgenomen fchym b want ten jare 1753 , was dit Eiland nietgrooter dan 60205 gemeten (c); dan ten jare 1789, berekende men, daaronder de Reygerbergfe Polder ten jare 1773 eerst gedykt ,62772 gemeten 249' roeden fchotbaar Land (d) ,de Vroonen daaronder begrepen. Men zalftraks ontwaar wor« den , hoe veel het thans van zyne aloude groots te verfchelende is.

Dit

(ü) Privilegiën der Stad Goes M. S. 00 Tegenw. Sc. v. Zeel. II. D. bl. 330. b'l ^k133111^ dgr St-dGoes in Zuidbcvsl..d'Ao. 178*

A 2 ■*

Sluiten