Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( «6 )

land vanWeimlandgeboren is, Een nieuwen Doortocht of Diep vond, tevoren de Schippers onbekend, dat afpeilde en doordreef de, waarom het zedert met den naam van Jonker Fransfen gat berucht gebleven is: Volgens eene Kaart van 't jaar 1568, onder my berustende, is dit hetzelfde Vaarwater, dat men tegenwoordig het Sloe noemt.

Dat Krygsgeweld hoe onverdiend was geleden; de geheugenis daarvan was nog niet vergaan, wanneer dit Eiland den last ondervond der inleegering van Spaanfche benden, welke in 't jaar 1505, uit den Gelderlcb.cn kryg te rug gekomen, hier vertoeven moesten, totzy met hunnenVorst filips van Oostenryk, op JO Januari 1506, van Vlisfingen in Zee (levenden, om het Spaanfche Ryk te bereiken.

Was het daarby gebleven, deze Eilanders hadden niets anders uitgedaan, dan het geen alle Landen treft, waar Krygsbenden het zy als vrienden of als vyanden haare voeten zetten: geweld, overlast en roof waren haar in die tyden al eigen : maar de Zee-vloeden,hier een byzondere vyand, waar tegen konst, vlyt en buitengewoone kosten, nog dikwils niets konden baten,deeden,door Sinte Cosmus en Damianus-vioed in 'tjaar 1509, hetNieuwland

bv Wemelinge doorbreken (z). J Niet

O) Reigersb. II. D. bl, S7$*

r

Sluiten