Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t;*0

met, op den voorigen voet (7). Dit werd, den 4 December 1680, tot het maaken van ftraaten en wegen ten platte Lande nochmaals herhaald (_tn).

Men heeft altoos en met rede, in begrip geweest, dat, wanneer de dieptens van den Eendracht mogten verloopen, en die ftroom waadbaar worden, het Eiland zyn voornaamfte fterkte zonde misfen; het fchynt dat in den jaare 1680 daar gegronde vrees voor was; want den 7 December des gemelden jaars, deswegen ernftelyk geraadpleegd wordende, meende men, dat zulk een verloop voor te komen waren door het leggen van een Tragel door de Mosfel-creeck, Crabbe-creeck en Hamel-creeck, en een Dam door IVydaers tot beneficie van het Zyp j dan daar men veronderftelde, dat het geheele Gemeenebest hier belang by had, befloot men dit de Algemeene Staaten en den Prins Stadhouder ter kennisfe te brengen, met verzoek dat op gemeene-Lands kosten voorzeide werken, welke 50 a ƒ 60000: zouden beloopen,befteed en gemaakt werden («). Hier over zyn veele vruchtelooze raadpleegingen gehouden; daar hetal van den jaare 1662 af, een onderwerp van ernftige overweeging was geweest, doch nimmer

(/) Sr. Not; v. Zeel. d'Ao. 1678. bl. 27.

ibid. d'Ao. 1680. bl. I73. (») ibid. bl. 185.

Sluiten