is toegevoegd aan je favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï02 zaakenvan

^zS^e%S^ enZ' zedert korte maren merke.

lyk zyn verergerd; invoegen dat maar één Schip tus-

lchen die Plaat en de Haven ten Anker kan ÏSn De Havens van Meedenblik wierden in den jaare

1787, evens ééns als al in den jaare 1688 zeer Je! fchikt geoordeeld tot den Bouw, reparatie en opleg, ging van een goed getal zwaare Oorlog-Schenen • ™S. die Havenen behoorlyk wierden niigedfepr • l aanT zeiven meerder communicatie onder malkanderen wierd" gegeeven; - de 1 immerwerf wierd vergroot en Ven? ge verdere aanftalten wierden gemaakt, welke de loca. le omflandigheeden van Medemblik van zeer groot nut voor de Marine zouden doen zyn ; dan wy Ben nie

OËS^gZ ^ ^ ™ S De Haven en Dok te Vlisiingen , geleegen aan bet Zmderdeel van de Republiek, aan e'en RhefddS ftreS tot een Barner e ter Zee -— alw-iar 1 %Z. alle Winden veilig kunnen wo^nTb^l'S.S van de Rhee van Rammekes, welkenen ve2fS te tegens Stormweder en Ysgang verfchaft; 1ÜEa alle vereischtens tot reparatie en berging van 's Lands Schepen worden gevonden; van al het welke de im! portantie zeedert lange , blykens Uw Hoog Mol r£ folutie van 30 January 1627 , bekend is ; en *' kers importantie zoo dikmaal is geïnfteerd: !1 £ Zt thans ,., dien (laat gebleeven , dit weinig vrugt voor getroïen.eiln * Ukneemeilde "tuatie" kan oden En ziet men aan den toeftand van het Dok van Am. fterdam; _ zoo ftaat men verftomd, dat in het groot fte Département van de Marine en 'van den KöoE. del, een plaats van dat aanbelang zoodanig is verzuimd en verwaarloosd, dat geene Schepen daar in S Vlot leggen , en dat zy in de modder moeten leggen te vervullen; dat zy uit het Dok niet als met veel moeite en veel tyds kunnen worden gedrild • Zo0 da er voorbeelden zyn, dat men 44 dagen gebeezigd heeft om één Schip uit het zelve in vlot Water f ? brengen (*). een gebrek zoo weezentlyk, en zoo grnot dat men niet als met de grootite angstvalligheid mag'

0) Het Schip de Fryheid van 70 Stukken, Ao. 1784. gC"