is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de droomen en slaapwandelaaren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224 over 't verband tusschen ziel EN

worden. Eindelyk wierdt zy van zelve wakker, eischte aanflonds brood, en viel onder het eeten, naa verloop van vyf of zes minuuten , weêr in flaap. Deze tweede flaap duurde dertien dagen, zonder dat zy at, dronk, of eenige natuurlyke ontlasting had, uitgenomen dat zy den maandelykfchen vloed 'er zeer fterk by had. Zy ontwaakte weder, bleef byna niet langer wakker, dan de eerfte maa!, zy at wederom wat brood , verrigtte andere natuurlyke behoeften , en fliep weêr negen dagen onafgebroken aan één ftuk voort. Hec overige gedeelte des jaars 173R was eene geduurige zonderlinge afwisfeling van buitengewoon lang fl apen en zeer kort ongecvenredigd waaken. De kortfte flaap duurde drie, en di langfte dertien dagen: het langfte waaken duurde een halfuur, tweekeeren uitgezonderd , wanneer zy ééns drie uuren , en op een anderen tyd vier en twintig uuren wakker bleef. Dit laatfte gebeurde naa het inneen.en van een braakmiddel en het doen eener aderlaating op den arm en den voet. De^e flaap was zo vast, dat de la Borderie haar uit den zeiven niet

kon-